SKOLE
™media har utviklet www.skolefag.com, en samling læringsressurser for ungdomstrinnet i faga musikk, samfunnsfag, norsk, kunst og handverk og produksjon for scene. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media.

Torkjell Midtgaard arbeidet som lærer når disse læringsressursene ble utviklet. Han var, og er, lidenskapelig opptatt av hvordan det bør undervises i disse faga. Innholdet på sidene blir stadig utviklet og forbedret!